Image

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház
HÁZIRENDJE

1. Az intézményt a hivatalos nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, szolgáltatásait a házirend feltételeinek kötelező betartásával veheti igénybe.
2. A belépődíjas rendezvények látogatásának, szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a jegyvásárlás, illetve a megállapított ellenérték megfizetése.
3. Az intézmény területén minden látogatónak – a közösségi és társas élet szabályainak megfelelően – kulturált magatartást kell tanúsítania.
4. A földszinti előtérben és az emeleti folyosókon azok tartózkodhatnak, akik az intézmény valamely rendezvényére, programjára, szolgáltatására várnak, azon részt vesznek, illetve az épület bérelt helyiségében a bérlők szolgáltatásait veszik igénybe.
5. Az intézmény közösségi célú létesítmény, ezért csak megfelelően rendezett és tiszta öltözékben és állapotban lehet látogatni, rendezvényein részt venni. Kéregetni tilos.
6. Dohányozni az egész épületben és bejáratának 5 méteres körzetében is tilos! Dohányzásra kijelölt terület az épület belső udvarán található.
7. Az intézmény területére szeszesital, kábító hatású szer behozatala, illetve annak fogyasztása tilos! Az intézmény igazgatója egyedi zártkörű rendezvényekre engedélyezheti a szeszesital árusítását és annak fogyasztását. Ittas, bódult állapotban lévő személy az intézményt nem látogathatja.
8. Az intézmény területén hirdetés, plakát, szórólap csak az igazgató jóváhagyásával helyezhető el.
9. A Művelődési Házban őrizetlenül hagyott személyes tárgyakért, értékekért felelősséget az intézmény nem vállal.
10. Vállalkozási tevékenység az intézmény területén csak az igazgató engedélyével lehetséges.
11. Baleset esetén az eseménynek megfelelően mentők, tűzoltóság, rendőrség értesítendő az intézmény igazgatójának haladéktalan tájékoztatása mellett.
12. A kulturális központban étel- és italforgalmazás kizárólag a büfé bérlőjét illeti meg, térítésmentes vendéglátás csak előre bejelentett és az igazgatóság által engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.
13. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.
14. 14 év alatti kiskorúak – felnőtt felügyelete nélkül- este 19.00 óráig tartózkodhatnak az intézményben. Ezen engedély nem vonatkozik azon rendezvényekre, ahol szeszesital árusítása engedélyezett.
15. A teremben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.
16. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.
17. Az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek védelme, felszereléseinek szakszerű és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság, és a rend megóvása minden látogatónak, foglalkozást, tanfolyamot vezetőnek kötelessége és érdeke.
18. Intézményünkben videó megfigyelő/rögzítő rendszer működik.
19. A foglalkozásvezetőknek, illetve az intézmény dolgozóinak kötelességük távozáskor az általuk használt berendezéseket kikapcsolni, a helyiségeket bezárni és a kulcsokat az intézmény irodájában leadni. A foglalkozások ideje alatt a kiszolgáló helyiségeket, öltözőket be kell zárni!)
20. „Zártkörű rendezvény” esetén az arra kijelölt területen csak a meghívottak tartózkodhatnak.
21. Az intézmény hivatalos nyitvatartási rendjét – belső utasításban – az igazgató határozza meg. A nyitvatartási rendet a helyben szokásos módon jól látható helyen ki kell függeszteni.
22. Az intézményben tartózkodók hozzájárulnak ahhoz, hogy dokumentációs céllal a programokról fotó/videó felvételek készüljenek, melyek esetlegesen az interneten is megjelenhetnek. Rendezvényeink során Önökről fénykép és/vagy videó felvétel készülhet, melyet esetlegesen későbbi reklám kommunikációs anyagon felhasználunk. A felhasználás a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 paragrafus (2) bekezdése alapján történik.
23. Az intézmény ügyeleti szolgálata köteles a házirendet a látogatókkal betartatni, súlyos rendbontás esetén a hivatalos szervek eljárását kezdeményezni.
24. A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni!
25. A rendezvényen történt bármilyen különleges eseményről a vezetőt haladéktalanul értesíteni kell.
26. A házirendet be nem tartók az intézmény elhagyására felszólíthatók, illetve – az igazgató által – az intézmény látogatásától eltilthatók.

(Hatályba lép: 2016 január 04-én)

Related Articles

Információ

A Galériában szereplő képek a Művelődési Ház tulajdonát képezik.

Felhasználásuk engedélyhez kötött, ezt kérje elérhetőségeinken.

Térkép

Today 35

Yesterday 331

Week 398

Month 1340

All 12654

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions